ניהול פרויקטים

SNY מתמחה בניהול פרויקטים (CARGO PROJECT) גלובאליים.

לפרויקטים מסוג זה, יועד צוות מקצועי ובעל קשרים ענפים עם חברות דומות בחו"ל.