ניהול פרויקטים

שני שירותי מטען מתמחה בניהול פרויקטים (PROJECT CARGO) ברחבי כל הגלובוס.

לפרויקטים אלה יועד צוות מיומן בישראל ובעל קשרים ענפים עם חברות דומות בחו"ל.